Vandaag gaat het over hypocrisie.

Je zegt ergens in te geloven, maar je brengt de daaraan verbonden normen en waarden niet in praktijk, sterker nog, je ziet er geen been in om anderen op dat punt te bekritiseren. Het kan, want het gebeurt. Onder alle mensen, op alle niveaus. Neem nou mijn ‘heilig geloof’ dat je anderen niet zo snel en hard moet terecht wijzen. Ik heb het helaas vele malen zelf niet gevolgd. Erger, veel erger, wordt het, als onze voorbeeldgever, de overheid, hypocriet is. Hoe kan het, dat onze regering en parlement, samen met bijna alle andere noordelijke EU-overheden nu al jarenlang in alle toonaarden het lot van de vluchtelingen bewenen en na het drogen van de tranen weigeren om in alle redelijkheid een fair aandeel van diezelfde vluchtelingen op te nemen? Sterker, nu willen we ze zelfs niet meer zien, blijf maar waar je bent, want dit is Fort Europa. Ik bekritiseer dat ten stelligste terwijl ik betwijfel of wij zelf vluchtelingen in huis zouden nemen.