Vandaag gaat het over roem.

Roem is van het begin, van de start, van de eerste tijd. Je bent de snelste op de 100 meter, de mooiste van de klas, de cum laudste van de cum lauders, de jongste die miljardair werd, de uitvinder van het zelf vegend wc papier. En roem is jouw deel. Mens en media roemen je om het hardst om wat je kan en dus ook, als was dat vanzelfsprekend, om wie je bent. Het gevolg is dat je beroemd wordt. Het woord zegt het al: beroemd, voltooid deelwoord. De persoonlijke overwinning die roem bracht, is overgegaan in het onpersoonlijke beroemd zijn. Een status van voltooidheid die eindigt bij het slaan van fotografen, het huwen van zeven vrouwen, het opspuiten van elk lichaamsdeel dat opgespoten kan worden, het eisen van zeven soorten whisky in de kleedkamer, enzovoorts. Wie de roem kort houdt en dan onderduikt, is het beste af.