Vandaag gaat het over wagenpaard.

Op de radio interviewde een dochter haar krasse oude moeder die ondanks zware artrose nog op zichzelf woont en zichzelf bereddert. Daarvoor heeft ze wel drie keer in de week fysiotherapie nodig. Op last van dezelfde overheid die wil dat ze zo lang mogelijk de maatschappij niet tot last is, krijgt zij nu geen fysio meer op kosten van de verzekering. Met als resultaat: verstijfde schouders en nek en daardoor binnen enkele maanden afhankelijk van wijkverpleging en mantelzorg. Op de Hollandse wegen scheuren inmiddels 750.000 scooters rond, die levensgevaarlijk en zwaar milieu vervuilend zijn. Nu moeten ze alsnog van het fietspad de weg op en wordt een helm verplicht. Vraagje: wie gaat dat controleren? De politie zeker, waar eerst zwaar bezuinigd is en die nu geen geschikte mensen kan vinden. Mijn werkende dochters met kleine kinderen zagen eerst de kinderopvang gesubsidieerd bloeien, maakten toen de bijna complete afbraak van rijkswege mee en mogen nu in hun vol bezette levens weer voorzichtig rekenen op enigszins aanwezige en betaalbare opvang. Wij spreken hier in alle gevallen van overheden voor wie regeren geenszins vooruitzien maar alleszins achteruit hollen is. Is dat nieuw? Nou nee. Het paard wordt al zo lang achter de wagen gespannen.