Vandaag gaat het over sober.

Als je in Engelstalige landen geen alcohol hebt gedronken, ben je ‘sober’. In dit land staat sober voor veel meer, maar een sober mens zou zo maar ook het glas kunnen laten staan. Op woensdag 7 februari is er, nota bene ten gemeentehuize, in Bloemendaal een sobere bijeenkomst van de afdeling van Groen Links onder de welluidende titel ‘Koning Alcohol in Bloemendaal’. Mogelijk bevat de titel een verwijzing naar de extra financiële mogelijkheden die de gemiddelde Bloemendaler heeft om het geestrijk vocht uitbundig te laten stromen, met name als vanwege pensionering het werk niet meer in de weg zit. De overvolle glasbakken zijn daarvan een aanduiding. Heel graag was ik bij de bijeenkomst geweest, ook al omdat ik ben genodigd om daar over mijn ervaring met het stoppen van alcohol inname te spreken, maar helaas, ik ben dan elders. Inmiddels, ik schreef er op deze plek eerder over, is het zestien weken geleden dat ik mijn eigen alcoholgebruik te lijf ging, eerst door tien weken geen drup te drinken, daarna (en nog steeds) door mijn gebruikelijke consumptie van 35 tot 40 glazen per week (en dat gedurende 50 jaar) terug te brengen naar 7. En dat zonder veel moeite, omdat de beloning daar is: fitter, gezonder, rustiger, vrolijker. Organisator Meindert Fennema gaat mijn verhaal in Bloemendaal voorlezen. En ja, met als expliciet doel de aanwezige drinkebroers en –zusters te overtuigen dat het minder moet, en minder kan. Na decennia van overvloed lonkt versobering trouwens op diverse fronten: roken, rijden, drinken, eten, reizen. Het is de boodschap van Groen Links die steeds meer tot voor kort onwillige schapen in het hok drijft. Opdat er later een hok nog is.