Vandaag gaat het over waarden.

Koot en Bie verhaspelden Normen en Waarden briljant naar Wormen in Naarden. Dat was toen. Sindsdien is uit onderzoek bij verrassing gebleken dat mensen die zich bewust zijn van hun waarden sterker, blijer en gezonder in het leven staan. Toe maar. Ieder mens kent waarden, maar het gaat er blijkbaar om dat je je die bewust bent en dat je ze doelbewust inbrengt in je leven. Sterker nog, je wordt er voelbaar beter, rustiger en plezieriger van als je er letterlijk bij stil staat wat voor jou de belangrijkste waarden zijn, bijvoorbeeld door er over te schrijven. Vraag je af: wat is voor mij de zin van het bestaan? En schrijf de antwoorden op. Daar gaat-ie: voor mij is van grootste waarde de liefde (ook die voor mezelf), dan de beschaving, dan de humor, en dan de beleving. Kijken of het helpt.