Vandaag gaat het over mens.

Ik ben ambitieus en besluiteloos, vooruitstrevend en behoudend, waarderend en geringschattend, genereus en pietluttig, ruimdenkend en arglistig, sprankelend en duf, moedig en laf, toegeeflijk en weerbarstig, aardig en gemeen, sociaal en narcistisch, toejuichend en misprijzend, tegemoetkomend en ontwijkend, opgeruimd en somber, geïnteresseerd en gesloten, liefhebbend en weglopend, altruïstisch en egoïstisch, nadenkend en driftig, empathisch en ongeduldig, attent en afwezig, gevend en nemend, vriend en vijand. Steeds staat het eerste voorop en is ook het tweede waar.