Vandaag gaat het over elite.


Een goeie elite is niet elitair. Daar schort het blijkbaar aan, want 'de elite' staat onder druk. Natuurlijk moeten we in het geweer komen tegen de ongefundeerde houding en meningsvorming van lieden, die vinden dat ze beter weten, hoger zijn, alles mogen en meer verdienen, louter op grond van het feit dat ze dit zelf en voor zichzelf en elkaar hebben bedacht. Maar op de echte elite moeten we juist zuinig zijn. Wie wil niet dat we geleid worden door de bekwaamsten, bediend worden door de meest dienstbaren, aangevoerd worden door de moedigsten, gerust gesteld worden door de wijsten, op scherp gezet worden door de scherpzinnigsten en potjes winnen dankzij de meest begaafden? Van machinebankwerkers tot sociaaldemocraten, van politie agenten tot aardrijkskundeleraren, van verpleegsters tot tuiniers, van filmsterren tot krantenkoppenmakers, overal is er de elite, zijn er degenen die er boven uit steken, vanwege aanleg, aanleren en aanzetten, meestal een combinatie. Je kunt er jaloers op zijn, maar je hebt ze wel nodig. Goeie elite maakt de wereld beter. Daar zijn ze voor.