Vandaag gaat het over beschaving.

Volstrekt onbeschaafd is: op Radio1 gruizig de stoere presentator uithangen door voortdurend de woorden “Grab their pussy-video' te herhalen. Beschaving is je in de ander verplaatsen. Beschaving onder ouderen is bijvoorbeeld: niet zeggen hoe dik de kont van de ander is (geworden), hoe pregnant de haren uit zijn neus en oren steken en hoe aanwezig het wenkbrauwbos is boven zijn ogen. Beschaving vraagt dat we voorbij gaan aan het hangende vel van de binnenarmen, aan de verdwenen belijning van het midden, aan de toenemend gebogen gang, aan de steeds luidere kreun waarmee wordt opgestaan uit elke stoel, aan de onzekere benadering van het kruispunt en de lange rij wachtenden achter elke inparkeerpoging. Beschaving bewerkstelligt dat je uiteindelijk pas zelf in de spiegel ineens ziet hoe groot en rood je neus is (geworden) en hoe uitstekend je bloemkooloren. Omdat niemand in je omgeving het je heeft gezegd! Zo schaaft beschaving langs het open veld van de waarheid en brengt je in het naast gelegen bos, waar je kunt schuilen voor de kille winden van de media en ouderdom, zeg maar aftakeling. 'Vandaag ben ik jarig,' zei m'n moeder toen ik binnen kwam. 'Vandaag wil ik geen vragen over m'n kwalen.' Maar ze was het helemaal niet. Jarig. Ze was beschaafd.