Vandaag gaat het over huwelijk.


Zojuist van Robert Harris zijn boek Dictator over het Romeinse Rijk van Caesar en Cicero uitgelezen. Fascinerend. Allereerst de onvoorstelbare gruwelijkheden (30.000 gevangen Germanen de handen afhakken en naar huis terug sturen) en een mate van politiek gekonkel waarbij vergeleken Rutte, Wilders, Samsom c.s. verstilde monniken zijn. Daarnaast valt op hoe losjes de elite in het oude Rome met het huwelijk omging. Een eenvoudig gesprek waarin de echtelieden afspraken dat 'het zo niet langer ging', volstond om wettig gescheiden te zijn. Vervolgens trouwde de 60-jarige Cicero tegen al zijn eigen nobele principes in met de 15-jarige Publilia, uitsluitend om haar fortuin te verwerven, want het motto van de grote dichter, spreker en filosoof van die dagen was: 'Inkomsten moeten zich aanpassen aan uitgaven, niet andersom.' Kijk, wat dat betreft is er in de afgelopen tweeduizend jaar niet echt veel veranderd.