Vandaag gaat het over nivelleren.


Gezagsdrager, Hooggeleerde Heer, Weledelgestrenge Dame, welingelichte kringen, uit betrouwbare bron, met de meeste hoogachting, het zijn aanduidingen van erkenning en eerbied die sluipsgewijs uit onze taal verdwijnen. Omdat ze niet meer passen. In Frankrijk komen de kraakoude leden van de Academie Française nog altijd in vol ornaat met klaroengeschal bij elkaar, omgeven door pracht, praal en lakeien. Bij ons eet de president van de Nederlandse Bank bij de lunch een broodje kaas aan het bureau. Hij heet dan ook Klaas Knot. Wij nivelleren graag. Tegelijkertijd laten we ons keer op keer in het pak naaien door de nieuwe adel; die van de kleurloze ceo's, directeuren en bestuurders die allen dezelfde naam dragen: bonus.