Vandaag gaat het over katholieken.


Een belezen vriend van mij leest momenteel een biografie van Charles Ruijs de Beerenbrouck, in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw drie keer minister-president. De biografie behandelt met name de rol van De Beerenbrouck in de emancipatie van de rooms katholieken in Nederland. De titel is: ‘Toen de katholieken Nederland veroverden’. Op zich al een geweldige kreet voor wie weet dat de katholieken in ons land 300 jaar onderdrukt zijn geweest door de Nederlands Hervormden en ander protestants gebroed. Al die tijd waren de overheid, het leger et cetera niet toegankelijk voor de Roomschen want die waren immers niet trouw aan de staat en de koning maar aan een andere vorst (die in Rome). Niet te vertrouwen, die papen, dus bleven voor hen de kleine banen over. Vlak voor De Beerenbrouck aantrad was er in juli 1917 een heus aardappeloproer in Amsterdam en omstreken met 9 doden en 114 gewonden! De burgemeester van dienst verzond een spoedtelegram naar de regering met de superieure tekst: 'Zend aardappelen of Huzaren, want oproer dreigt’. Mijn vriend stelt voor om deze tekst goed te onthouden en in voorkomende gevallen, wanneer het water ons aan de lippen staat, te gebruiken. Denk dan aan: ‘Zend visa of commando’s, want oproer dreigt.’ Of: ‘Zend euro’s of thuishulpen, want oproer dreigt.’ Enzovoorts, naar believen.