Vandaag gaat het over risicobeheersing.


Mijn huis kan afbranden, mijn vrouw kan weglopen, ik kan mijn rug breken, de taxi naar Schiphol kan te laat zijn, de bank kan mijn geld niet meer vinden, de buurman kapt zijn populier onze kant op, de gletsjer kan smelten en de zeespiegel kan stijgen, de beurs kan vallen, de kostbare vaas ook. Wat is de kans? Wat is de impact? Kan ik daar een mooi schemaatje van maken? En helpt dat dan? Ik kan me tegen brand verzekeren. Ik kan een mooi cadeau voor mijn ontevreden vrouw kopen. Als voorzorg. Ik kan ook blij zijn dat ze er vandoor gaat. Ik kan twee taxi’s bestellen. Ik kan mijn geld tussen de lakens verstoppen zoals mijn moeder dat deed. Ik kan de buurman helpen met kappen. Ik kan de auto laten staan en de fiets nemen. Ik kan minder belasting ontduiken zodat we dijken kunnen bouwen. Ik kan mijn geld opmaken zodat er niets te beleggen valt. Ik kan de vaas vast lijmen op het tafeltje in de hal. Ik kan de vaas ook op Marktplaats zetten zodat hij ergens anders valt. Het leven biedt zo te zien tal van mogelijkheden op zekerheidstellingen. Shi…vergeet ik nog mijn rug. Ik wens al mijn lezers een risicobeheerst nieuw jaar toe en de moed om met dat jaar goed om te gaan. Hou recht, die rug.