Vandaag gaat het over zonden en deugden.


Ik kreeg ze mee op een cursus. De twee rijtjes van zeven schijnen bekend te zijn, maar op het gevaar af voor dom te worden versleten, beken ik: niet bij mij. Belangrijker is: ik vond ze mooi. De zonden zowel als de deugden. Vanwege de aansprekende namen en de herkenning: yes, that’s me! Dus dacht ik, voor wie ze nog niet kent (maar wel voelt) en voor wie ze richting een nieuw jaar goed kan gebruiken om beter of minder slecht proberen te worden, ik geef ze door! Eerst de zeven hoofdzonden: Superbia (hoogmoed, ijdelheid*), Avaritia (hebzucht, gierigheid), Luxuria (lust, wellust*), Invidia (jaloezie, afgunst), Gula (gulzigheid, vraatzucht*), Ira (woede, wraak), Acedia (gemakzucht, luiheid). Nu de deugden: Prudentia (verstand, wijsheid), Lustitia (rechtvaardig, rechtschapen*), Temperantia (matigheid, zelfbeheersing), Fortitudo (moed, standvastigheid*), Fides (geloof), Spes (hoop), Caritas (naastenliefde, liefde*). Modern lesgeven sluit nu af met: bepaal zelf welke zonden en deugden op jou van toepassing zijn en wat je daar aan, respectievelijk mee gaat doen!

*= probably/hopefully me